Trauma

Traumabehandeling

Trauma

Is er sprake van een trauma, dan is traumabehandeling noodzakelijk. Er kunnen zich na ingrijpende ervaringen psychische klachten ontwikkelen zoals angst en depressiviteit. Soms is dat meteen duidelijk, soms blijkt dit pas veel later. Zeker als de klachten blijvend van aard zijn, is het zaak om hulp te zoeken in de vorm van traumabehandeling. Onlangs werd duidelijk dat dergelijke behandelingen ook prima resultaten opleveren voor mensen met psychosegevoeligheid.

Trauma kan duiden op verwonding op lichamelijk en psychisch vlak

Een trauma? Dat betekent letterlijk verwonding en kan een verwonding op lichamelijk en psychisch vlak zijn. Is er sprake van een psychische verwonding dan wordt dit doorgaans psychotrauma genoemd. Het woord trauma kan op diverse manieren uitgelegd worden. In eerste instantie denken mensen vaak dat je alleen een trauma oploopt na bijvoorbeeld een mishandeling of seksueel misbruik.

Intense angst, machteloosheid en zelfs hopeloosheid

In de praktijk kan echter elke gebeurtenis die persoonlijk ingrijpend is een trauma veroorzaken. Een trauma is aan de orde als je tijdens de gebeurtenis directe bedreiging voelt, gewond bent geraakt of voor jou lichamelijke grenzen zijn overschreden. Dit gaat vaak gepaard met een intense angst, machteloosheid en een gevoel van hopeloosheid.

PTSS uit zich in flashbacks, herbelevingen en nachtmerries

Houden klachten langer dan een maand aan, dan wordt gesproken van PTSS, een posttraumatische stress stoornis. PTSS is herkenbaar aan flashbacks, herbelevingen en nachtmerries. Mensen gaan zich somber voelen, krijgen te maken met slaapproblemen en angst. Een trauma en PTSS kan uiteindelijk tot psychotische klachten leiden in de vorm van het horen van stemmen en achterdocht.

Voor klachten die ontstaan zijn vanwege een concrete gebeurtenis

Is er sprake van dergelijke klachten, dan is een traumabehandeling beslist noodzakelijk. Voorbeeld van een traumabehandeling is EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit wordt vooral toegepast als de klachten zijn ontstaan vanwege een concrete gebeurtenis. Vaak zijn maximaal vijf traumabehandelingen al voldoende. Traumabehandeling kan ook effectief werken bij mensen met zogenaamde psychosegevoeligheid, iets dat overigens heel lang bestreden werd. Heel lang werd namelijk beweerd dat een behandeling bij psychose onmogelijk was.

Mensen met psychose zijn wel degelijk te behandelen

In 2017 promoveerde de Nederlander David van den Berg op een onderzoek naar behandeling bij psychose. Hij ontkrachtte daar het feit dat mensen met psychose onbehandelbaar zijn. Volgens de Nederlander moeten dergelijke patiënten juist niet worden uitgesloten van de normale behandelingen en moet bij deze groep mensen meer rekening gehouden worden met de trauma geschiedenis.

Meer informatie over traumabehandelingen vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *