Kindertherapie

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie moet kinderen helpen die te maken hebben met problemen in de motorische ontwikkeling. Het is allesbehalve vanzelfsprekend dat kinderen altijd vrijuit kunnen bewegen want er zijn kinderen die daar de grootst mogelijk moeite mee hebben. Kinderen met motorische problemen vallen op door onhandigheid, ze vallen vaker en blijven achter bij hun leeftijdsgenootjes.

Gebrek aan zelfvertrouwen kan ook een oorzaak zijn

Problemen met de motorische ontwikkeling worden vaak door de leerkracht op school opgemerkt en anders wel door de iemand op het kinderdagverblijf. Kinderoefentherapie zal in eerste instantie onderzoeken of er problemen zijn met de beweegfuncties, eventueel met het evenwicht, de fijne motoriek of juist de grove motoriek en onderzoekt eveneens de oog-hand coƶrdinatie. Andere klachten die kunnen duiden op een probleem met de motoriek is bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen, moeite hebben met het verwerken van informatie en bewegen en het spelen van een spel vermijden.

Geschikt voor kinderen van nul tot achttien jaar oud

Kinderoefentherapie is geschikt voor kinderen van nul tot achttien jaar. De kleinste en jongste van deze groep wordt vaak aan huis behandeld. Tegenwoordig wordt kinderoefentherapie ook wel op de basisscholen aangeboden, uiteraard wel na overleg met ouders. Kinderoefentherapie is een afgeleide van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De therapeut verricht samen met de kinderen oefeningen die met name gericht zijn op het opheffen en in elk geval verminderen van het onjuiste bewegings- en houdingspatroon die zijn opgetreden.

Kind valt niet langer op tussen leeftijdsgenootjes

Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een sensomotorische therapie. Dit betekent dat het kind ervaring leert opdoen bij het voelen van prikkels op het gebied van evenwicht en tast-, auditieve en visuele prikkels. Uiteindelijke doel is dat ouders en kind ook thuis aan de slag gaan zoals verwacht wordt dat de ouders er tijdens de behandeling van de jongste kinderen steeds aanwezig zijn.

Belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind

Ultieme doel van de kinderoefentherapie is dat je kind net als alle andere kinderen kan rollen, zitten, staan, lopen, rennen en vallen en niet opvalt tussen de leeftijdsgenootjes. De ontwikkeling op het gebied van de sensomotoriek is ook van belang op de totale ontwikkeling van het kind. De motorische ontwikkeling moet op een niveau gebracht worden die passend is voor de leeftijd van het kind. De kinderen die kinderoefentherapie ondergaan, trainen en automatiseren deze handelingen en houden daarbij uiteraard wel rekening met de (on)mogelijkheden van de kinderen.

Meer informatie over kinderoefentherapie vind je door hier te klikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *